Pågåande Prosjekt
Tunsbergsdalsdammen:


Oppdragsgiver:

Beskrivelse:Periode:


Statkraft Energi

Rehabilitering av dam med flomoverløp, strossing av tunnel, bygging av 2km anleggsveg, etablering av nytt steinbrudd og plastring av nedstrøms og krone på dam.
E16 Gudvanga og Fretheimstunnell:


Oppdragsgiver:

Beskrivelse:

Periode:


Statens Vegvesen

Gullfjordungsvegen:


Oppdragsgiver:

Beskrivelse:

Periode:Voss KommuneDemmevatn:


Oppdragsgiver:

Beskrivelse:Periode:
Statkraft Energi

Flom overløp.


Flomskade RV13/E16:


Oppdragsgiver:

Beskrivelse:Periode:
Lemminkainen

Byfjorden panorama:


Oppdragsgiver:

Beskrivelse:Periode:
JM Norge AS.

Grunnarbeid for Askøys flottaste plasserte boligblokk!

2014-2015


Bildet er tatt i fra nettsida til JM! Nettsida kan du finne HER!
Grøndalsvatnet:


Oppdragsgiver:

Beskrivelse:

Periode:BKK

Rehablitering av steinfylingsdammer i grøndalen. Sprenging, plastring og masseflytting.

2014-2015